passalis
   

Γενικά

Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστοτόπο (website) («Υπηρεσίες») παρέχουν στους εγγεγραμμένους χρήστες («Μέλη») ένα τόπο συνάντησης, ανάδρασης και ανταλλαγής ιδεών. Η χρήση των Υπηρεσιών συνεπάγεται αποδοχή των Κανόνων και Κανονισμών για τις Υπηρεσίες («Κανονισμοί») καθώς και όλων των άλλων όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στον παρόν δικτυακό τόπο.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα μικρά παιδιά. Τα παιδιά δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες χωρίς να έχουμε λάβει γονική συναίνεση πριν από την εγγραφή τους. Τα διάφορα Δικαιοδοτικά όργανα ορίζουν τον όρο «μικρό παιδί» διαφορετικά, ανάλογα με την νομοθεσία τους, αλλά μπορούμε να σας πούμε την σχετική ηλικία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε το Ειδικό Σημείωμα για τους Γονείς και την Πολιτική Εμπιστευτικότητας.

Περιορισμός Ευθύνης και Δήλωση Αποποίησης

Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, το λογισμικό, η μουσική, οι ήχοι, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο, τα μηνύματα και το λοιπό υλικό («Περιεχόμενο»), είτε εμφανίζεται δημόσια, είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, είναι στην αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχεται το εν λόγω Περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει, ότι έχετε την πλήρη ευθύνη για όλο το Περιεχόμενο που ανεβάζετε, εμφανίζετε ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά, ή μεταβιβάζετε με άλλο τρόπο μέσω των Υπηρεσιών. Δεν ελέγχουμε, και δεν φέρουμε ευθύνη για το Περιεχόμενο που παρουσιάζεται μέσω των Υπηρεσιών και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την νομιμότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα ή την ποιότητα αυτού του Περιεχομένου. Με την αποδοχή χρήσης των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να συναντήσετε προσβλητικό, απρεπές ή αμφίβολο Περιεχόμενο.

Σε καμία περίπτωση, δεν φέρουμε ευθύνη για τα στοιχεία του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λαθών ή παραλείψεων στο Περιεχόμενο, ή για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε είδους που θα προκληθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης στοιχείων του Περιεχομένου που εμφανίζεται, αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή μεταδίδεται με άλλο τρόπο δια μέσου των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε απειλητικό, εξυβριστικό, άσεμνο, προσβλητικό ή παράνομο Περιεχόμενο ή συμπεριφορά από οποιοδήποτε άλλο μέρος, ή παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν καλύπτει ευθύνη σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού προσώπου ή ευθύνη για εκ προμελέτης ή από αμέλεια παράβαση των νόμιμων ή συμβατικών υποχρεώσεων.

Συμπεριφορά μελών

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για την εμφάνιση, αποστολή και λήψη ενδεδειγμένων μηνυμάτων και υλικού, όπου ισχύει, και σχετικών με τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να:

1. ανεβάζετε, εμφανίζετε, αποστέλλετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μεταδίδετε με άλλο τρόπο Περιεχόμενο το οποίο:

• είναι παράνομο, επιβλαβές (ακόμα και για ανήλικους), απειλητικό, παρενοχλητικό, που να ισοδυναμεί με «καταδίωξη», ζημιογόνο, εξυβριστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, επεμβατικό στην ιδιωτική ζωή τρίτου, μισητό, ή απαράδεκτο από φυλετικής, εθνικής ή άλλης άποψης

• δεν έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε, βάσει οποιουδήποτε νόμου ή εν δυνάμει οποιασδήποτε συμβατικής ή εμπιστευτικής σχέσης όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιωτικές και εμπιστευτικές πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων, ή από συμφωνίες εμπιστευτικότητας

• παραποιεί οποιασδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, δικαίωμα αναπαραγωγής ή άλλο πνευματικό δικαίωμα οποιουδήποτε άλλου μέρους

• αποτελεί αυτόκλητη ή μη επιτρεπόμενη διαφήμιση, υλικό προώθησης, "ανεπιθύμητη αλληλογραφία", "spam", "αλυσιδωτές επιστολές", "πυραμίδες" ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο προσέλκυσης πελατείας, πέρα από των ενδεδειγμένων σελίδων (όπως οι σελίδες αγορών) ή

• περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή hardware υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

2. υποδύεστε οποιοδήποτε άτομο, ή φορέα, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, αξιωματούχο, επικεφαλής φόρουμ, οδηγό ή οικοδεσπότη, ή να δηλώνετε ψευδώς ή να υπονοείτε λανθασμένα με άλλο τρόπο την σχέση σας με κάποιο άτομο ή φορέα

3. παραποιείτε τίτλους, ιστοτόπους, ή διευθύνσεις αποστολέων ή να χειρίζεστε αναγνωριστικά κλειδιά προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των Υπηρεσιών

4. χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως μάρκετινγκ ή διαφήμιση

5. διακόπτετε την κανονική ροή του διαλόγου, να κινείτε την οθόνη γρηγορότερα για να μην προλαβαίνουν οι άλλοι Χρήστες της Υπηρεσίας να δακτυλογραφούν, ή άλλως, να συμπεριφέρεστε με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των άλλων χρηστών να προβούν σε ανταλλαγές σε πραγματικό χρόνο

6. παρεμποδίζετε ή να διακόπτετε τις Υπηρεσίες, ή τους servers ή τα δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες, ή να αγνοείτε τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες, τις πολιτικές ή τους κανονισμούς των δικτύων που συνδέονται με τις Υπηρεσίες

7. παραβιάζετε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ή

8. συλλέγετε, να αποθηκεύετε, να χρησιμοποιείτε ή να πουλάτε προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών.

Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε το Περιεχόμενο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε, να επεξεργαστούμε ή να μετακινήσουμε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την αποκλειστική μας κρίση, οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου όπως κρίνουμε απαραίτητο, ακόμα και στις συγγενείς μας εταιρείες, ιδιαίτερα όταν η κοινοποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου (i) να υπάρξει συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και να ακολουθηθεί η νομική διαδικασία, (ii) να εφαρμοστούν οι παρόντες Κανονισμοί, ή (iii) να προστατευθούν τα δικαιώματα, η περιουσία ή η προσωπική μας ασφάλεια, ή η ασφάλεια των χρηστών μας ή του κοινού.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: